Amir har fundet ud af, at bostedet Rosenkildevej i Slagelse er lukket. Det betyder at 41 beboere er blevet genhuset. Amir undersøger baggrunden for lukningen og hvad det har betydet for beboerne.