Fotograferne Freja Armstrong og Chris Palmgren har besøgt Københavns Historiske Marked, 2023. Her får de en snak med bl.a. grundlægger Dennis Fuller Møller om tilblivelsen af eventet. Se fotorepotagen herfra.