Autistisk diversitet

12. 04. 2022

Af Magnus Schultz, Foto af Matias Olsen

Den 2. april var det International Autismedag; en dag som er anerkendt af FN, og hvor der over det meste af verden sættes fokus på at øge bevidstheden om autisme og nedbryde de fordomme, mennesker med en autismediagnose kan blive mødt med. Nogle af fordommene er meget sigende for visse mennesker med autisme, men langt fra alle.

På Ringsted-redaktionen er vi fire medarbejdere, som har en autismediagnose; David Frantsen, Mathias Thing, Andrei Thustrup og undertegnede. Selvom vi alle fire har den samme diagnose, så er vi ganske forskellige, men visse ting har vi dog tilfælles. Bliv klogere på diagnosen i denne artikel. 

En klar ærlighed og sans for detaljer

Det er måske heller ikke tilfældigt, at alle Glads Ringsted-skribenter har autisme. Jeg, David og Mathias elsker at skrive. Vi har sans for det sproglige, både indenfor det danske sprog og fremmede sprog. Vi kan opfange visse nuancer, som andre måske har sværere ved. 

Andrei har udover autisme også Tourette, hvilket bl.a. giver ham verbale tics. Så i stedet for de klassiske bandeord og lignende, så bruger han dette kunstsprog i disse tics.

Noget vi også har tilfælles, er at vi er ret ærlige og siger, hvad vi tænker og føler – og nogle gør det mere end andre.

Jeg kan til tider godt være meget ærlig, da jeg er ret firkantet og pedantisk, så jeg gør, hvad jeg kan for at holde lidt igen. Andrei pakker ligeså sin ærlighed ind, så den ikke bliver alt for hård og kontant. Det er sjældent personligt, men handler mere om en særlig måde at udtrykke sig på. 

Autisme vs. ADHD

Samtidig går David, i modsætning til os andre, heller ikke så meget op i struktur og planlægning. Udover autisme, har han også ADHD, som flere med autisme har, hvilket gør, at han er meget impulsstyret, energisk og højrøstet.

Her er vi andre med vores autismediagnose lidt mere lavmælte, afslappede og systematiske, ikke mindst Mathias. Han har brug for, at der er orden i tingene og rolige omgivelser, og det kan jeg godt tilslutte mig. 

Ro og orden er vejen frem for rigtig mange med autisme.

Social aktivitet behøver ikke at være svært

Mange med autisme kan også have svært ved at være i sociale sammenhænge og holder sig primært til de nærmeste familiemedlemmer og venner. Det gør sig også gældende for de fleste af os, men jeg holder rigtig meget af at gå ud og være social sammen med mine venner, f.eks. ved at gå på bar og se fodbold. Det gør Andrei til gengæld ikke. Han kan godt lide at sidde alene på en café og spise aftensmad, fremfor at gøre det sammen med andre. 

Vigtigt med “voksne” omkring én

Der kan være stor forskel på, hvor meget mennesker med autisme har brug for hjælp og hvor selvstændigt, man lever. Ligesom alle mulige andre. Jeg bor i egen lejlighed og klarer det mest selv, men for mange med autisme er det vigtigt, at der er nogen, der kan hjælpe dem med diverse ting. Heriblandt David, der bor selv, men har en hjemmehjælper der giver den nødvendige støtte: “Jeg har meget brug for, at der er “voksne” omkring mig” siger han.

Det samme har Mathias, som bor på et botilbud, hvor der er noget personale, og Andrei, som stadig bor hjemme hos sine forældre, selvom han er 27 år gammel.

Fordybelse, perfektion og arbejdsomhed

Jeg har siddet i to dage non stop og skrevet på denne artikel, fordi ligesom med så mange andre arbejdsopgaver kan jeg godt lide at fordybe mig og være grundig omkring det. Det skal være ordentligt.

Her påpegede en kollega, at det også er et autistisk træk, og det gav jeg hende ret i. Mange med autisme har faktisk evnen til at fordybe sig og være grundige når de skal lave noget, og det gælder også mig og mit arbejde. 

Som ansat med autisme, er det rigtig godt at have nogle kollegaer, som man kan spejle sig i, selvom vi alle er forskellige og unikke. Autisme kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men det er altid rart at finde et fællesskab med nogen, der ligner en selv.

Artikler

Følg os:

Vil du se mere:

Vil du se mere…