Flere bosteder i Danmark har dele-toiletter og fællesbade! Flere steder i Danmark har bosteder dele toiletter og bad, Bl.a. i Gentofte. Derfor taler Rasmus Nielsen med byens...