Oliver blev født med et gennemgribende handicap i Tyskland. Men bl.a fordi forholdene for handicappede er meget bedre i Danmark, flyttede hele familien til Danmark.