RELIGIØS ELLER EJ? JEG TROR PÅ MIN EGEN MÅDE

Tekst af Per Rosenberg, Nadia Sørensen og Nadja Dahlgaard, foto af Line Kristensen
Tro og kristendommen betyder meget for Nadia. Per er ikke religiøs, og derfor vil han gerne undersøge, hvorfor Nadia tror på Gud og Jesus, og hvad det egentlig har af betydning for hendes liv, at hun er troende. Deres samtale om religion og tro kan du læse her.

Per: Hvorfor blev du religiøs?
Nadia: Det var fordi, da jeg blev født, blev jeg døbt i Jesu Kristus navn. Der havde jeg lyst til at tro på det, og så jeg har hele tiden haft viljen til det.

Per: Men hvorfor har du lyst til det?
Nadia: Fordi jeg synes, at det er godt at have noget at tro på. Og så på grund af at jeg tror, at det virkelig er sket, at han er blevet født her og sådan.

Per: Hvad er det, der gør, at du tror så meget på ham?
Nadia: Jeg føler nogle gange, at han prikker mig på skulderen.

Per: Hvordan beder du og taler med Gud?
Nadia: Nogle gange så beder jeg fader vor. Og ellers så beder jeg bare på min egen måde, hvor jeg siger ’Kære Gud’, og så fortæller om de gode og dårlige ting. Så føler jeg, at det hjælper en hel del.

Per: Hvis jeg skulle tro mere på Gud, hvad ville du så anbefale, at jeg gjorde?
Nadia: Bare tro på din egen tro, ligesom jeg gør. Jeg tror på Jesus på min egen måde, og så lader jeg bare som om, han er lige ved siden af mig. Og nogle gange så prøver jeg at gøre nogle af de ting, som Jesus også gør i biblen. For eksempel kan vi begge godt kan lide at hjælpe andre og sådan noget.

Per: Har du nogensinde oplevet at blive drillet på grundt af din religion?
Nadia: Ja lidt fra min skole af. De sagde nogle gange ’Der er hende der tror på det der guddommelige lort’. Og så sagde jeg bare, det er jeg sådan set lidt ligeglad med, at I går rundt og siger. For jeg tror på det alligevel.

Per: Hvad betyder det for dig at tro på Gud?
Nadia: Det betyder rigtig meget, fordi jeg godt kan lide at gå i kirke og sådan noget, og så kan jeg rigtig godt lide at synge med på salmerne.

Per: Hvad synes du er spændende ved religion?
Nadia: Det er spændende at læse i bibelen omkring, hvordan Jesus bliver født og sådan noget, og der hvor han vokser op og hjælper de syge. Det synes jeg er virkelig fedt også. Men jeg kunne ikke lide, da han blev korsfæstet, det forstod jeg ikke en brik af.

Per: Blev du ked af det, da han blev korsfæstet?
Nadia: Ja, det gjorde jeg faktisk, fordi at jeg ikke synes, han skulle op på det kors, fordi han gjorde jo bare nogle gode ting i stedet for.

Per: Så du blev glad, dengang han stod op igen?
Nadia: Ja, det gjorde jeg. Jeg tænkte ’Wow, det vidste jeg ikke, at han kunne gøre’, og så begyndte jeg virkelig at tro på, at det var sket.