VI FORTSÆTTER KAMPEN FOR VORES RETTIGHEDER

Skrevet af Nadja Dalgaard 

Alex Pilgaard har nu endelig fået det, han har ret til. Alex skulle tisse i ble, når han var uden for sit hjem. Nu har han fået lidt mere hjælp. Men det krævede, at han stillede sig offentligt frem på både TV og Facebook og fortalte om sin meget private sag.

Du kan se mere om Alex’ kamp i indslaget øverst på her på forsiden. Alex Pilgaard og resten af vores redaktion undrer sig fortsat over, hvorfor det skal være så hård en kamp at få det, man har ret til ifølge loven.

Derfor har jeg, Nadja, talt med LEVs landsformand, Anni Sørensen, som siger, at det generelt er et stort problem i Danmark, at det kun er dem, der har mulighed for og ressourcer til at kæmpe, som får den hjælp, de har brug for: ”Det er en meget ulykkelig udvikling, at det er så voldsom en kamp at få den nødvendige hjælp. Det kræver stærke ressourcer og det kræver stærke pårørende,” siger Anni Sørensen.

I indslaget om Alex’ kamp, talte vi med socialministeren, Astrid Krag. Hun siger, at Regeringen nu har sat flere penge af til kommunerne, og at det forhåbentlig er med til at hjælpe på problemet. Det mener Anni Sørensen og LEV ikke er godt nok: ”Det er rigtigt, at man med økonomiaftalen og finansloven har vendt udviklingen efter mange år med gentagne nedskæringer. Men der er desværre langt igen, før der er rettet op. Hvis man tænker, at det er et løft af kernevelfærden, så er det simpelthen ikke rigtigt,” siger Anni Sørensen.

Regeringen har afsat 2,4 milliarder kroner ekstra til kommunerne. Det kan lyde af mange penge, men kort sagt så skal alle de penge bruges på at vedligeholde den standard, vi har i dag og ikke til forbedringer. En af forklaringerne er, at vi her i verden bliver flere mennesker – både, børn, ældre og mennesker med handicap – og flere mennesker koster flere penge.

Jeg spurgte også Anni Sørensen, hvad vi selv kan gøre for at stå stærkere i kampen for vores rettigheder: ”Man kan selv søge vejledning både på nettet og ved for eksempel rådgivning. Så det handler om enten at finde nogle mennesker i nær relation, eller tage kontakt til vores rådgivere, som kan hjælpe med at vejlede i de rettigheder og muligheder, man har.”

Selvom der altså er store problemer på området lige nu, så er Anni Sørensen optimistisk omkring fremtiden. Hun fortæller, at der kommer en evaluering af området, som skal hjælpe til at de ressourcer, der er til rådighed, bliver brugt på den bedst mulige måde: ”Jeg tror på, at 2020 bliver det år, hvor det vender og lige så langsomt begynder at gå fremad. Det bliver jeg nødt til at tro på,” siger Anni Sørensen.

Formanden for LEV oplever altså bittesmå skridt i den rigtige retning. Og forhåbentlig bliver der i fremtiden ikke behov for, at mennesker som Alex og mange andre skal kæmpe for deres frihed og almindelige rettigheder som at kunne gå på toilet udenfor hjemmet. Vi bliver ved og holder fast!