ARTIKEL DE ÅNDSSVAGE, DE SINDSSYGE, DE GALE...
Af Magnus Schultz Pedersen, foto af Matias Olsen

Man har kaldt mennesker med handicap alskens ting igennem tiden, og det har ændret sig markant med årene. I 1800-tallet blev de kaldt for bl.a. “defekter” og “minusindivider”. Et andet ord var “asylister”, som omfattede folk med henholdsvis svære bevægelseshandicap, såsom spasticitet og svære adfærdsforstyrrelser heriblandt autisme.

“Jeg er lidt autistisk med det her”
I dag kalder man - generelt set - ikke mennesker med handicap for åndsvage, minusindivider eller asylister, men der er stadig visse ord og udtryk som bruges; de handicappede, de udviklingshæmmede, autisterne, mongolerne, spastikerne og så videre...

Nogle af udtrykkene bruges også på forskellige måder både bevidst og ubevidst. For eksempel talemåden “Jeg er lidt autistisk med det her”, som for mange mennesker kan fremstå nedsættende overfor folk med autisme – altså at alle som har autisme er meget firkantede og nøjeregnende, og at det er en dårlig ting.

Mathias Thing Nielsen fra Glad i Ringsted, der selv har autisme, mener, at det handler om måden, det siges på: “Mange gange er der jo en særlig form for adfærd knyttet til en autismediagnose – men man skal være varsom med i hvilken situation det benyttes, da det kan virke stigmatiserende på nogle”.

Kommunaløkonomiens ‘gøgeunger’
I en artikel fra Kristeligt Dagblad fra 2017 fremgår det bl.a., at der de seneste 10-15 år også er sket en forråelse i samfundets omtale af mennesker med handicap - og det kan Mathias godt nikke genkendende til; "Der er kommet en meget ubehagelig retorik omkring, at man SKAL kunne løbe 180 i timen, ellers er man ’sådan én der ikke gider’”.

Ifølge Landsforeningen LEV, er mennesker med handicap bl.a. blevet kaldt for kommunaløkonomiens ‘gøgeunger’, og ifølge SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed er der ingen tvivl om, at man de seneste år har italesat folk med en funktionsnedsættelse på en anderledes og ubehagelig måde, hvor økonomi vægter tungt: “Det er ikke til at vide, hvor vi havner, hvis man først anerkender som udgangspunkt, at penge er mere værd end mennesker.”

Og det er Mathias helt enig i: “Vi skal virkelig passe på, at vi ikke vækker fortidens spøgelser til live på handicapområdet.”

Man er meget mere end sit handicap
DHF udsendte i 2012 et manifest til landets journalister og redaktører, hvori der blandt andet står, at man i stedet for at bruge betegnelsen ’de handicappede’, bør bruge betegnelsen ’mennesker med handicap’, da man er meget mere end sit handicap.

Mathias mener også, at begrebet ’mennesker med handicap’ er mere inkluderende end det andet; “Med udtrykket ’de handicappede’ samler du alle i én stor grå masse. Det er jo meget individuelt, hvilken sygdom eller særlige behov, der forårsager den enkeltes handicap.”

Så i stedet for f.eks. at sige: “Han er autist”, og dermed begrænse vedkommende til sin diagnose, er det måske en bedre idé at sige; “Han har autisme”, da man i så fald imødekommer det faktum, at personen er meget mere end det. Han har også en kæreste, han har også et arbejde som journalist, han elsker rockmusik og alt det midt i mellem.