ARTIKEL FORÆLDRE ELLER SELVSTÆNDIGHEDER 
Af Magnus Schultz Pedersen, foto af Matias Olsen  

Her i Danmark er det meget almindeligt at flytte hjemmefra, når man er i 20-21-årsalderen, som kan være tidligere end i andre europæiske lande. Man er et voksent menneske og skal ud at stå på egne ben - men behøver det at være sådan? Er det okay at bo hjemme hos sine forældre, når man er over en vis alder? Jeg har snakket med tre kollegaer på Glad om deres boformer, og deres meget forskellige tanker om det at flytte hjemmefra og om at bo hjemme hos mor og far.

Diana er 22 år og bor hos sine forældre. Hun har ingen planer om at flytte hjemmefra, da hun har behov for tryghed: “Hvis jeg er syg, hvem skal så passe mig? Det ville også være svært at komme til mit arbejde i Ringsted, hvis der ikke var nogen til at køre mig. Og så vil det også være svært at huske at vaske tøj og gøre rent og så videre”.

Men kan det ikke en gang imellem være irriterende at skulle rette sig efter deres regler?
“Jo, der er nogle gange, hvor det godt kan være lidt irriterende, men jeg respekterer dem som de er.”

For hendes vedkommende er der dog også en enkelte faktor, der kan ændre på hendes bosituation: “Hvis jeg får en kæreste og bliver gift, så vil jeg flytte hjemmefra. Vi skal ikke bo hjemme hos mine forældre”

Giver bostedet mit selvstændighed? 
Andrei er 26 år og bor også hjemme hos sine forældre, og han har heller ikke travlt med at flytte hjemmefra: “Jeg kunne sagtens forestille mig at blive boende hjemme, indtil mine forældre skulle på alderdomshjem” siger han.

Men alligevel kan han godt savne at have sit eget og vil derfor heller ikke udelukke at flytte hjemmefra engang i fremtiden: “Så er det jo også en del af kulturen i Danmark, at man flytter hjemmefra på et eller andet tidspunkt” konkluderer han, hvilket han også har fået at vide af sine forældre.

Personligt vil han allerhelst bo alene, men Andreis forældre synes, at han burde bo på et bosted, så der er nogen omkring ham: “Jeg er enig i, at jeg kan have nogle udfordringer der gør, at jeg skal være sammen med nogen og have hjælp. Men ulempen på bostederne er, at det bliver lidt som at bo hjemme hos sine forældre, fordi der også er pædagoger, der kigger til en og så videre”.

Godt og sundt at flytte - når du er klar til det!
Sumer er 33 og bor på et bosted, selvom det var imod forældrenes ønske. Ifølge hende var forældrene ret overbeskyttende og til tider kontrollerende. Men hun var stålsat og insisterede på at flytte hjemmefra og være uafhængig af sine forældre.

Kan du forstå de bekymringer, dine forældre havde?
“Ja, på en måde. Men da jeg fik chancen, ville jeg gerne bevise overfor mig selv, at jeg godt kan være selvstændig.”

Hvad giver det dig at have denne selvstændighed?
“Det giver mig ro i kroppen og det er en dejlig følelse, at være sammen med andre end sin familie.”

Sumer kan godt forstå, at nogle har behov for at bo i trygge og velkendte rammer hjemme hos forældrene, men hun mener også, at det er godt og sundt at flytte hjemmefra og være uafhængig af sine forældre. Samtidig understreger Sumer, at det også skal ske, når man er klar til at flytte.