SORG ER IKKE NOGET VI SKAL FIKSE
Af Olivia Curtis, Foto Freja Armstrong
Hvorfor er sorgen så tung og svær at have at gøre med? Hvis du spørger Kirsten Jørgensen, som til daglig er præst og provst i Godthåbskirken, hænger det sammen med, at vi som moderne mennesker gerne vil kunne fikse alting. Hvis ting går i stykker, skal det fikses, hvis vi bliver syge, skal vi kurereres, men der er nogle ting i tilværelsen som ikke kan ordnes: ”Vi har svært ved at leve med, når noget bare er et vilkår”.  

I kirken får sorgen lov til at fylde. Både til begravelser og gennem svære samtaler med dine nærmeste, med en præst eller med Gud, hvis man tror på det. For kirken kan rumme sorgen. I interviewet med Kirsten fortæller hun, hvordan sorgen hverken bliver mindre eller større af at tro på Gud, men for nogen kan troen og kirken fungere som en trøst i en svær tid. Kirsten fortæller videre, hvordan man i kirken ikke ser sorgen som noget, der skal fikses, ligesom vi kan fikse en punkteret cykel eller et hul i taget. I stedet forstås sorgen som noget naturligt, og hvor Gud kan favne alt, hvad vi er og føler: ”Når man er troende, så kan man tro på nærværet fra Gud, at man ikke er alene i det, man føler”. Som præst kan Kirsten være med til at give det nærvær videre. Når nogen kommer til hende og har mistet en nær person, så er Kirstens opgave at rumme sorgen og menneskerne, der føler den, og ikke at lave en journal eller en handleplan for, hvordan vi kan fjerne sorgen.

For sorgen er en naturlig følge her i livet: ”Hvis du ikke vil have sorg, så kan du ikke holde af nogen. Hvis du vil give dig ind i kærlighedens liv med kærester og børn og investere dig i relationer, så gør det ondt at miste. Prisen for kærlighed er sorg”.
En af kirkens tiltag for mennesker i sorg er blandt andet sorggrupper. Her kommer man i grupper med andre, der kæmper med deres sorg, og hvor en sorggruppeleder sørger for at tage hånd om samtalerne i gruppen. Kirsten har erfaring med, at folk ofte har svært ved at tale om sorgen i frygt for at gøre den anden part ked af det: ”Men det er man jo forvejen”, som hun siger. Derfor kan gruppen danne et rum, man kan træde ind i og være sammen om de svære følelser.

Udover at tilbyde sorggrupper, er kirken også et sted, hvor der kan tages afsked med de døde til begravelser. Kirsten fortæller, hvilken effekt begravelser kan have for de efterladte: ”Det er et ritual med en helt fast gang. Og man gør det i det flotte rum med nogle ord, som man ikke lige ville bruge derhjemme eller nede hos bageren”. Hele ritualet og de ord der bliver sagt i kirken kan give en stor ro og en følelse af, at man ikke er overladt til sig selv, mener Kirsten. I kirken tør man sætte ord på det, der er skidt og gør ondt. Det er en af kirkens store fordele, fortæller Kirsten, selvom hun også understreger, at sproget aldrig vil være stort nok til at rumme noget så stort som døden.

Men begravelser giver ikke kun mulighed for at sige farvel til de døde, for når man mister en tæt på, kan man ofte ikke lade være med at tænke på ens eget slutpunkt, ens egen død. Det medbringer tanker om livet, hvad man endnu skal nå, hvordan det kan ændres til det bedre.
Sorgen vil være der, når vi har elsket og levet, og det kan vi måske blive endnu bedre til at acceptere i vores moderne fikse-hverdag.


TV-GLAD


TV-Glad er en del af Glad Fonden. 

Vi er verdens første tv-station for og med mennesker med funktionsnedsættelse.


TV-GLAD
Rentemestervej 45-47
2400 København NV
Tlf.: 3812 0100
information@gladfonden.dk

Ansvarshavende redaktør: Hanne Jensen

Yderligere kontaktinfo: klik her

SOCIALE MEDIER


Facebook

YouTube

InstagramREGNSKAB, VEDTÆGTER OG BESTYRELSE

Se her