SAMFUND
Hvad er vigtigt inden for politik og samfund, når man har særlige behov?

UDDANNELSESVALG ???

HARDTALK MED UNDERVISNINGSMINISTEREN

Er det okay at en tredjedel af landets kommuner kun giver ét uddannelsestilbud til unge med særlige behov? 


Undervisningsminister, Merete Riisager, vil arbejde for, at de kommuner, som kun giver ét tilbud, kommer op på niveau med resten af landets kommuner og dermed tilbyder mere end én uddannelse til unge med særlige behov. For at sikre den udvikling vil Undervisningsministeren tale med Kommunernes Landsforening, KL, om sagen.

VALGMULIGHEDER ER VIGTIGT


Hvis Daniel Noti ikke havde fået lov til at vælge uddannelse selv, ville han nok ikke være lige så selvstændig og velfungerende, som han er i dag. 


For at få mere fokus på at det er vigtigt for unge med særlige behov at kunne vælge uddannelse selv, har Daniel Noti engageret sig politisk. Han har meldt sig ind i et parti, skriver læserbreve og taler med politikere. Målet er at politikerne åbner op for flere uddannelsesmuligheder for de unge.

MANGEL PÅ UDDANNELSESVALG

TV-Glads reporter Amir er taget til Helsingør for at møde Ludvig, som har mange uddannelsesønsker. Desværre vil kommunen ikke lade Ludvig begynde på nogle af de uddannelser. Og Ludvig ønsker ikke at starte på den ene uddannelse som kommunen har tilbudt ham. 

DISKRIMINATION AF HANDICAP

SØGTE IKKE PRAKTIKANTER MED HANDICAP


Casper Aastrøm lod sig ikke slå ud, da en butikschef fra elektronikbutikken POWER afviste Caspers ansøgning med kommentaren, "at butikken ikke ønskede erhvervspraktikanter med et handicap". Casper spurgte ind til en begrundelse og argumenterede for, at han ville kunne gøre arbejdet lige så godt som en person uden handicap. 


Butikken har efterfølgende taget Caspers argumenter til sig og ansat en medarbejder med spasticitet.

SMIDT AF HOLDET PÅ GRUND AF DIAGNOSE


Træneren fra Poul Pelles fodboldhold mente pludselig, at Poul Pelle ikke kunne spille med på holdet mere på grund af Poul Pelles diagnose.


Heldigvis var holdkammeraterne solidariske med Poul Pelle. De nægtede at fortsætte på holdet, hvis Poul Pelle ikke fik lov til at være med.

TV-GLAD


TV-Glad er en del af Glad Fonden. 

Vi er verdens første tv-station for og med mennesker med funktionsnedsættelse.


TV-GLAD
Rentemestervej 45-47
2400 København NV
Tlf.: 3812 0100
information@gladfonden.dk

Ansvarshavende redaktør: Hanne Jensen

Yderligere kontaktinfo: klik her